Livs.se

2017-11-28 kl 14.08

Förbundsmötet samlades i Stockholm

Idag höll Livs förbundsmöte på Folkets Hus i Stockholm. Det var det första förbundsmötet efter kongressen och en rad olika viktiga frågor stod på dagordningen. Bland annat klubbades verksamhetsplanen för de kommande fyra åren och arbetet med valet 2018 gicks igenom.

Förbundsordförande Eva Guovelin inledde med att tala om metookampanjen och att sexuella trakasserier inte hör hemma i vår förening. Vår värdegrund måste betyda något i vardagen. Eva fortsatte med att tala om årets avtalsrörelse som resulterade i treåriga avtal med ökningar om 6,5 % och en låglönesatsning, samt om de förhandlingar som förts under hösten tillsammans med de andra LO-förbunden om både etableringsanställning och trygghet och omställning i syfte att stärka anställningstryggheten. Eva talade också om kongressen och de utmaningar vi står inför under den kommande kongressperioden, samt det viktiga och avgörande valet hösten 2018.

Förbundsmötet fattade beslut om ett uppdaterat uppdragsreglemente och en höjning av mötesbidraget. Verksamhetsplan och budget för 2018-2021 (kongressperioden) och verksamhetsplan och budget för plan 2021 fastställdes. Beslutet innebar oförändrade medlemsavgifter för 2018.

Förbundsmötet behandlade en motion och rapporter om medlemsutveckling, budgetuppföljning, demokratiutveckling, medlemsrekrytering, etableringsanställningar, trygghet och omställning, samt försäljning av kontorsfastigheten i Helsingborg. Val förrättades till en rad en rad olika viktiga förtroendeuppdrag i regionerna. En punkt på dagordningen var valet 2018 och planering av kommunikation 2018.

Under förbundsmötet tilldelades Johan Torgå och Mona-Lisa Jagstedt Livsmedelsarbetareförbundets guldnål som tack för stora insatser för medlemmarna och Livs.