Livs.se

2017-05-08 kl 08.18

Lika värde – Lika rätt

Alla människor är lika mycket värda oavsett sexuell läggning, könsidentitet och tillhörighet. Alla ska ha den självklara rätten att älska vem man vill och vara sig själv.

Vi accepterar aldrig diskriminering och trakasserier av våra medlemmar, på våra arbetsplatser eller i samhället i stort. Vi ska med ökade kunskaper om demokratiska värderingar motverka och bekämpa alla former av diskriminering.

Vi ska alltid ta kampen för alla människors lika värde och rättigheter. Det är vår grundläggande uppgift som fackförening.

Livsmedelsarbetareförbundets kongress 2017-05-08