Livs.se

2018-04-18 kl 12.13

Bra förslag från Socialdemokraterna om att förändra systemet för arbetskraftsinvandringen

– Vi välkomnar en förändring så att behovet av arbetskraft styr arbetskraftsinvandringen, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin med anledning av Socialdemokraternas förslag till nytt regelverk för arbetskraftsinvandring. 

– Det är en klassisk socialdemokratisk politik att införa en arbetsmarknadsprövning och styra arbetskraftsinvandringen till de yrken där det finns brist på arbetskraft, fortsätter Eva.

– Den borgerliga alliansen införde för 10 år sedan det mest liberala systemet för arbetskraftsinvandring inom hela OECD. Det har lett till att människor grovt utnyttjats av oseriösa arbetsgivare. Det måste förhindras, säger Eva.

– Förslaget är ett viktigt steg för mer ordning och reda på arbetsmarknaden, avslutar Eva Guovelin.

Sammanfattning av förslaget

Den arbetskraftsinvandring som sker i dag sker i alltför stor del till yrken där det redan finns arbetskraft i Sverige. Nuvarande system ger också möjligheter till fusk och utnyttjande av människor. Dagens system behöver därför förändras så att det är behoven av arbetskraft som styr och att regelverket behöver skärpas för att förhindra fusk kombinerat med kännbara sanktioner och kontroll.

 

Regelverket ska ändras så att:

  • Arbetsmarknadens behov ska styra. Därför ska det införas en arbetsmarknadsprövning för arbetskraftsinvandring och en tröskel för lägsta utbildningsnivå eller yrkeserfarenhet. Detta till skillnad från dagens system för arbetskraftsinvandring där arbetsgivarna själva väljer vilka som ska anställas.
  • Oseriösa arbetsgivare ska stoppas och bättre skydd för arbetstagare ska införas. Det ska införas skärpta förhandskontroller av arbetsgivare som vill använda arbetskraftsinvandring för att rekrytera anställda. En straffsanktionerad anmälningsskyldighet ska införas för arbetsgivare som ändrar anställningsvillkor och den ska ge skadestånd till arbetstagare vid missbruk. Dessutom ska heltid ska vara norm. Det ska finnas ett tydligt försörjningskrav för att anhöriga till arbetskraftsinvandrare ska kunna söka uppehållstillstånd. Reglerna för spårbyte ska skärpas så att det inte sker en sammanblandning mellan asylsystemet och systemet för arbetskraftsinvandring.

Förslaget är ett led i Socialdemokraternas vilja att skapa mer ordning och reda på arbetsmarknaden. Regeringen har de senaste åren infört en rad olika åtgärder. Lex Laval har rivits upp så att svenska fackförbund alltid kan kräva ett svenskt kollektivavtal av utländska arbetsgivare. En helt ny lag om entreprenörsansvar i bygg- och anläggningsbranschen har föreslagits. Arbetsmiljöverket har givits mer resurser så att över 100 nya inspektörer kunnat anställas. Polisen har givits bättre förutsättningar att komma åt oseriösa arbetsgivare genom arbetsplatsinspektioner.