Livs.se

2019-12-10 kl 21.50

Livs vill fortsätta förhandla

2017 begärde LO förhandling gentemot Svenskt Näringsliv angående trygghet och omställning. Förhandlingarna sågs som ett led i att nå LO:s långsiktiga mål inför 2028.

Förhandlingarna intensifierades i januari 2019 då Januariavtalet tillkom, en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet samt Liberalerna. Överenskommelsen innehöll bl.a. långtgående förslag på förändringar av LAS. Förändringar som framförallt drevs av Centerpartiet och Liberalerna. De såg detta som en stor seger. En utredning har tillsatts som ska lägga ett lagförslag om förändringarna, men om parterna når en överenskommelse så ger det förutsättningar för att det politiska ingreppet i arbetsrätten inte ska bli verklighet.

Om LO och Svenskt Näringsliv står bakom en gemensam överenskommelse så blir det svårt för riksdagen att föreslå annan lagstiftning. Under året utsåg parterna två gemensamma arbetsgrupper, en som fick i uppdrag att titta på det juridiska samt en med uppdraget att fokusera på kompetensutveckling och omställning. Under senhösten 2019 har arbetsgrupperna lämnat rapporter.

Då en avtalsrörelse närmar sig har vi tillsammans med motparten haft ambitionen att nå en avsiktsförklaring före årsskiftet. Avsiktsförklaringen är inte avsedd att vara ett protokoll med en färdig uppgörelse, den ska innehålla det vi har diskuterat och vilka frågor vi ska fortsätta att diskutera när nya kollektivavtal är tecknade. Vad som nu har skett är att arbetsgivarna har presenterat ett utkast till avsiktsförklaring.

- Det är mycket förvånande att förbund, som varit lika delaktiga som vi under hela processen, har en helt annan uppfattning om vad som hänt, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande. Vi tycker det är viktigt att fortsätta förhandlingarna och kommer ta ställning när vi har något att ta ställning till. Det finns det inte i nuläget.

Livsmedelsarbetareförbundet har haft synpunkter på innehållet och kommer säkerligen att ha det även i den fortsatta processen.