Livs.se

2014-06-23 kl 12.45

Blockad och arbetsnedläggelse!

Livsmedelsarbetareförbundet verkställer härmed blockad och total arbetsnedläggelse för att få till stånd ett kollektivavtal med Sergel Bageriet i Stockholm AB.

Åtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse samt blockad av allt arbete av anställda vid företaget inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Arbetsnedläggelsen och blockaden gäller även om arbetet överlåts på annan.

Blockaden innebär att åtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Om arbetsgivare illojalt söker kringgå blockaden omfattar detta varsel blockad av hela det företagets verksamhet som kringgår blockaden.

Åtgärderna gäller tills vidare till dess Livsmedelsarbetareförbundet och företaget träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

Stridsåtgärderna trädde i kraft måndagen den 23 juni 2014 kl. 08:00.