Livs.se

2008-12-03 kl 10.33

Kvinnor uppmuntras

För tredje året i rad genomför Livs en särskild satsning för kvinnor.

Livs tjejsatsning är en utbildning riktad mot enbart kvinnor. Innehållet handlar om den fackliga idén, samhället och det medlemsnära arbetet. Syftet är att få fler kvinnor till fackligt arbete så att alla perspektiv och erfarenheter tas tillvara.

Det är viktigt att kvinnor uppmuntras att arbeta fackligt, framhåller Kristina Nordström, förbundsombudsman och ansvarig för tjejsatsningen. Kvinnor behövs, inte minst som förebilder.

Nu pågår den tredje omgången av tjejsatsningen. Den här gången är det tretton kvinnor från olika delar i landet som just genomgått de två första stegen av utbildningen. I mars genomförs det tredje steget.

Det är en bra grupp kvinnor som kan göra stor nytta i det medlemsnära arbetet, säger Kristina Nordström. Med kunskap och träning följer självförtroende, som i sin tur skapar lust att ta tag i de utmanande uppgifter som fackligt arbete utgör.

Se en presentation av tjejerna här >>