Livs.se

2008-11-10 kl 10.28

Stoppa angreppet på löntagarna!

Manifestera tisdagen den 18 november på Mynttorget i Stockholm – mot angreppet på löntagarna.

Vi manifesterar tillsammans för att visa att vi inte accepterar den borgerliga regeringens attacker mot löntagarkollektivet.

Vi kräver…

En politik för arbete som stödjer allas rätt till arbete. Vi kräver fler utbildningsplatser, särskilda insatser för unga arbetslösa och offentliga satsningar för fler jobb.

A-kassan ska befria arbetslösa från tvånget att konkurrera om jobben med lägre löner. Vi kräver: 80 procent i ersättning, högre tak, rätt till deltidsstämpling och sänkta avgifter.

Kollektivavtalen ska förhindra konkurrens om jobben mot lägre löner. Vi kräver att lagstiftningen ändras så att den försvarar fackliga fri- och rättigheter. Den borgerliga regeringen kan inte stå passiv när den fria strejk– och blockadrätten är hotad. Kollektivavtalen ska gälla lika för alla på svensk arbetsmarknad.

Tid och plats: Tisdag den 18 november kl 17.00 på Mynttorget.
17.00 – Popgruppen Svensk Pop och ståuppkomikern Ann Westin.
17.30 – Tal av Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande och Harri Taliga, ordförande i Estlands fackliga centralorganisation.

Gå in på www.stockholm.lo.se eller www.lo.se och läs mer.

Folder >>