Livs.se

2016-11-24 kl 16.00

Livs förbundsmöte: Ja till LO-samordningen och Fackens inom industrins plattform

Livs förbundsmöte ställde sig idag bakom både förslaget till LO-samordning och det förslag till avtalspolitisk plattform, som tidigare presenterats av Facken inom Industrin. Sammantaget innebär det krav om ett ökat utrymme på 2,8 procent och som lägst 672 kronor för alla som tjänar under 24 000 per månad.

– Det är ett väl avvägt förslag som ska garantera fortsatta reallöneökningar och som ligger helt i linje med vad industrin kan bära, säger Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson.

– Tillsammans garanterar LO-samordningen och Facken inom industrins plattform att den internationellt konkurrensutsatta sektorn normerar och att lönebildningen sker under ordnande former, fortsätter Nilsson.

– Nästa steg är att vi i förhandlingsdelegationen ska diskutera branschspecifika krav, som i december ska fastställas av förbundsstyrelsen. Kraven överlämnar vi till vår motpart Livsmedelsföretagen den 21 december, avslutar Nilsson.

LO-samordningen innebär ibland annat en låglönesatsning vilket betyder att de i LO-kollektivet som tjänar minst kommer att få ett extra påslag i kronor. Utöver låglönesatsningen har LO-förbunden enats om att göra en utredning som bland annat ska ta fram konkreta förslag om hur man kan komma till rätta med missbruket av tillfälliga anställningar.

Facken inom industrins gemensamma avtalspolitiska plattform innebär krav på ett utrymme på 2,8 % I plattformen ingår utöver löneökningar även en fortsatt utbyggnad av avsättningen till deltidspension. Facken inom industrin är ett samarbete mellan GS, IF Metall, Livs, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

 

Läs mer:

 

Fi plattform 2016

LO-samordningen – Gemensamma krav