Livs.se

2009-05-18 kl 10.54

Häv exportförbudet för snus!

Livs kräver att förbudet för Sverige att exportera snus till EUs medlemsstater hävs.

– Det är nu dags att EU-kommission tar initiativ till att häva förbudet för Sverige att exportera snus till EUs medlemsstater. Förbudet strider mot en av de bärande grundtankarna i EU; fri rörlighet för varor, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson i en debattartikel i Göteborgs Posten.

– Det är också kontraproduktivt om man ser på folkhälsoaspekten. Sverige är det land i Europa som har den lägsta förekomsten av allvarliga tobaksrelaterade cancersjukdomar, det slog tom EUs egen forskare fast så sent som 2008. Det finns ett klart samband mellan det svenska snusandet och den bättre folkhälsan jämfört med länder där man i större utsträckning röker.

– Idag vet vi och EU så mycket mer om både risker och fördelar med snusning att förbudet borde hävas, avslutar Nilsson.

Läs hela artikeln här >>