Livs.se

2009-08-11 kl 10.56

Ny reportagebok ger fackliga svar

I den skakande men samtidigt hoppfulla reportageboken ”Dagens rätt – om mat, makt och människovärde” sätts fokus på hur matproduktionen ser ut i olika delar av världen.

Över 800 miljoner människor går stadigvarande hungriga i världen. Nya miljoner tillkommer när makten koncentreras till ett fåtal transnationella företag inom handeln och livsmedelsindustrin. Livsmedelssystemet förmår inte leva upp till det mest grundläggande kravet på försörjning.

Mötet med dem som sår, skördar och förädlar maten avslöjar den verkliga orsaken bakom dålig matkvalité och svält.

Boken lyfter fram behovet av att matcha företagens makt och utöva kontroll i konsumenternas tjänst. Det gäller att tänka och handla gemensamt i en värld där maten blir allt mer global. Boken är utgiven på Bilda förlag och skriven av Mål & Medels journalister Gunnar Brulin och Malin Klingzell-Brulin. Den släpptes på Livs kongress i juni.

Vill du läsa mer – beställ den hos Bilda