Livs.se

2017-03-31 kl 10.31

Nytt avtal för livsmedelsarbetarna

Idag har Livs tecknat ett nytt treårigt avtal med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Avtalet är treårigt, det samlade värdet är 6,5 procent. Det innehåller en ny modell för låglönesatsningar och ytterligare avsättningar till deltidspension. Facken inom industrin har nu satt ett märke med låglönesatsning som blir normerande för svensk arbetsmarknad.

– Vi anser att de nya avtalen skapar förutsättningar för reallöneökningar. Det är viktigt för våra medlemmar och andra löntagare, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.

– Låglönesatsningen är banbrytande. Det är en ny solidarisk modell som gynnar de lägst avlönade och en viktig jämställdhetssatsning eftersom de lägst avlönade oftast är kvinnor.

– Vi är också nöjda med överenskommelsen om ökningen av avsättningen till deltidspension, eftersom det befäster en principiellt viktig modell, som kan göra det möjligt för våra medlemmar att gå ner i arbetstid några år före den formella pensionsåldern, avslutar Nilsson.

 

Fakta om det nya Livsmedelsavtalet:
  • Avtalsperioden är 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.
  • Det samlade värdet är 6,5 procent. Första året ger 2,2 procent, varav 0,2 procent är en ökning av avsättningen till deltidspensionen. Andra året ger 2 procent. Tredje året ger 2,3 procent varav 0,3 procent är en ökning av avsättningen till deltidspensionen.
  • Avtalet ger första året 533 kr/månad, andra året 545 kr/månad och tredje året 555 kr/månad. Lägsta lönerna höjs med ett motsvarande krontal.