Livs.se

2016-03-31 kl 11.36

Nytt avtal som ger reallöneökningar

Idag har Livs tillsammans med de övriga förbunden i Facken inom industrin kommit överens med arbetsgivarna om nya kollektivavtal.

För Livs innebär det att ett nytt ettårigt avtal har tecknats med arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen.

– Vi anser att de nya avtalen inom industrin kommer att ge reallöneökningar och att de kommer vara normerande för svensk arbetsmarknad. Det är viktigt för våra medlemmar, andra löntagare och för en stabil svensk ekonomi, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande.

– Livsmedelsavtalet ger löneökningar om 2,94 kr i timmen och en avsättning till delpension om 0,2 %. Det innebär reallöneökningar som ger mer pengar i plånboken vilket vi är nöjda med, säger Gerald Lindberg, Livs andre ordförande.

– Vi är också nöjda med överenskommelsen om avsättning till deltidspension, eftersom det befäster en principiellt viktig modell, som kan göra det möjligt för våra medlemmar att gå ner i arbetstid några år före den formella pensionsåldern, avslutar Lindberg.

Fakta om det nya Livsmedelsavtalet:

  • Avtalsperioden är 1 april 2016 till och med 31 mars 2017.
  • Det samlade avtalsvärdet är 2,2 procent. 2 procent är löneökningar och 0,2 procent är avsättning till deltidspension.
  • Inom Livs avtalsområde motsvarar det en genomsnittlig löneökning om 2,94 kr/timme, och en månatlig avsättning till deltidspension om 0,2 procent.
  • Avtalet innehåller också en lägsta löneökning (stupstock) om 1,47 kr/timme såvida inte de lokala partnerna överenskommer om annat.
  • Arbetsmiljö – en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram strategier för ett bättre arbetsmiljöarbete.
  • Jämställdhet – en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram strategier för ett förstärkt arbete för jämställdhet och mångfald.
  • Det inleds också ett partsgemensamt arbete för moderna och rättvisa lönesättningar och lönesystem.
  • Förhandlingsordningen har förtydligats i syfte att förhandlingsarbetet ska löpa smidigare.