Livs.se

2008-11-10 kl 10.31

Snuset – en valfråga!

Livs ordförande kräver att rätten att exportera snus blir en fråga för Socialdemokraterna i EU-valet.

Hans-Olof Nilsson skriver till Mona Sahlin:

Angående valplattform för EU-valet

Om vi förstår saken rätt är partiet i full gång med att skriva en valplattform för det kommande EU-valet.

Vi, Svenska Livsmedelsarbetareförbundet, organiserar också tobaksarbetarna och då framför allt de som producerar snus. Som Du säkert vet får Sverige inte lov att exportera snus till andra länder inom EU. Detta anser vi givetvis är fel, vi tvingas att importera cigaretter men är förhindrade att exportera en mycket mindre hälsovådlig produkt.

Om vi i Sverige fick lov att exportera snus är vi övertygade om att fler skulle få jobb i denna produktion i Göteborgsområdet som nu är hårt drabbat av varsel.

Att arbeta för rätten att exportera snus tror vi skulle vara ett utmärkt inslag i den kommande valplattformen. Glöm inte att snusfrågan höll på att stjälpa vårt inträde i unionen. Snuset är också en viktig symbolfråga.

Med andra ord hoppas vi att partiet för in snusfrågan i plattformen.

Med vänlig hälsning

Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Hans-Olof Nilsson
Ordförande