Livs.se

2021-11-10 kl 10.30

Förhandlingarna om omställningsförsäkringen mellan LO och Svenskt Näringsliv är klara

LO och Svenskt Näringsliv har förhandlat om omställningsförsäkringen sedan i juni. Nu finns ett förhandlingsresultat som innebär att LO blir en part i Huvudavtalet. Igår kväll beslutade LO styrelsen att rekommendera LOs representantskap att godkänna förhandlingsresultatet.

- Det är ett bra förhandlingsresultat där omställningsförsäkringen för de förbund som står utanför ett Huvudavtal är säkrad och till viss del förstärkt, säger Eva Guovelin Livs förbundsordförande.

- Jag är positiv till att LO blir en part i Huvudavtalet eftersom det ger oss ett inflytande nu och framåt över frågor som påverkar våra medlemmar i stor utsträckning. Det kan vi inte överlåta till tjänstemännen, fortsätter Eva Guovelin.

- När det gäller hur vi som förbund kommer att göra så fortsätter vår interna process med att analysera helheten av överenskommelsen och hur den påverkar våra medlemmar. När den processen är klar kommer vi att ta ställning, avslutar Eva Guovelin.

Förhandlingsresultatet i korthet

Omställningsförsäkringen är säkrad för de som inte omfattas av ett Huvudavtal. Den är förstärkt jämfört med idag och omfattar inte enbart tillsvidareanställda utan även visstidsanställda och de som blir av med jobbet på grund av sjukdom.

Omställningsförsäkringen för de som omfattas av ett Huvudavtal innehåller ytterligare delar.

LO ska bli en part i Huvudavtalet.