Livs.se

2014-08-20 kl 13.20

Du och jag för Gaza – Livs stödjer kampanjen med 30 000 kronor

Livsmedelsarbetareförbundet går in med ett direkt stöd på 30 000 kronor till Palmecentrets Gazainsamling. Hälften är en gåva från förbundet, hälften är en gåva från Livs ombudsmäns solidaritetsfond.

Pengarna går via lokala organisationer som exempelvis delar ut mat, ger psykosocialt stöd, städar bland ruiner och hjälper föräldralösa barn att anpassa sig till ett nytt liv.

– Kriget på Gaza skapar en outhärdlig humanitär situation för palestinierna, vi måste göra vad vi kan i den akuta situationen, Men kriget måste få ett slut. Våldshandlingarna från båda parterna i konflikten måste upphöra, och Israel måste häva blockaden av Gaza säger Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande.

Läs mer på www.palmecenter.se