Livs.se

2020-02-21 kl 15.02

Ge regionala skyddsombud ökade befogenheter

Regionala skyddsombud ska kunna genomföra skyddsronder på alla företag med kollektivavtal. Förslaget om att utöka skyddsombudens befogenheter lägger regeringen fram till riksdagen. Livs stöder förslaget eftersom det skulle öka möjligheterna att skapa trygga och säkra arbetsplatser.

Regionala skyddsombud fyller en viktig funktion genom att kontrollera arbetsmiljön på landets arbetsplatser. Förra året inträffade över 100 000 arbetsplatsolyckor och 48 personer dog på svenska arbetsplatser.

Regeringen vill utöka de regionala skyddsombudens befogenheter så att de får rätt att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal. I dag har skyddsombuden enbart tillträdesrätt där fackförbunden har medlemmar.

Kämpar för tryggare arbetsplatser

Livs kämpar för säkrare och tryggare arbetsmiljöer inom livsmedelsindustrin. Många anställda hanterar dagligen farliga maskiner i en bullrig miljö. Allvarliga olyckor och förslitningsskador drabbar många anställda.
Under 2018 genomförde Livs regionala skyddsombud 1 564 besök på arbetsplatser. De har idag tillträde till cirka 1 100 arbetsplatser med kollektivavtal. Om regeringens förslag blir verklighet skulle det antalet fördubblas.

Ökade möjligheter

Om förslaget går igenom finns goda möjligheter att reellt förbättra arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin. De regionala skyddsombuden är en viktig resurs för företag utan lokala skyddsombud. De regionala skyddsombuden hjälper till med att bygga samarbeten mellan företag och fackföreningar om arbetsmiljön.

Positivt för seriösa företag

I den svenska arbetsmiljölagen är samverkan mellan fackförbund och arbetsgivare en grundpelare, vilket Livs värnar om. Utökade befogenheter för regionala skyddsombud skulle öka pressen mot företag som omedvetet eller medvetet kringgår svensk arbetsmiljölagstiftning. Förändringen skulle enbart vara positiv för alla företag som vill bedriva ett seriöst arbetsmiljöarbete i samverkan med den extra resurs som regionala skyddsombud innebär.