Livs.se

2021-06-16 kl 14.07

Livs pausar samarbetet med Facken inom industrin

Livs förbundsstyrelse har beslutat att pausa samarbetet med Facken inom industrin. Bakgrunden är förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO om omställningsförsäkringarna.

– När tjänstemännen via PTK mot vår och LOs vilja tränger sig in i förhandlingarna och agerar så att våra medlemmar riskerar att förlora sin omställningsförsäkring ser vi ingen annan utväg, säger Eva Guovelin, Livs förbundsordförande.

I PTK, Privattjänstemannakartellen, finns både Unionen och Sveriges Ingenjörer som ingår i Facken inom industrins samarbete. Förhandlingscheferna i de båda förbunden har deltagit vid förhandlingsbordet trots att LO uttryckt sin motvilja mot det.

Förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv och LO om omställningsavtalet från 2004 syftar till att hitta en lösning både för förbund som avser ansluta sig till det nya Huvudavtalet och för förbund som inte avser ansluta sig.

Svenskt Näringsliv har i förhandlingarna ställt som villkor att LO ska ansluta sig till det nya Huvudavtalet och PTK har framfört krav på att då ska förbund som inte ansluter sig inte omfattas av omställningsavtalet. På Svenskt Näringslivs initiativ har förhandlingarna ajournerats till 8 september.

– Det är ett mycket märkligt beteende från tjänstemännen att på det här sättet aktivt blockera våra förhandlingar och det påverkar givetvis samarbetet i Facken inom industrin, fortsätter Eva Guovelin.

Livs har varit en del av Facken inom industrin sedan 1997 då Industriavtalet kom till. Livs förbundsstyrelse kommer nu att noga analysera förutsättningarna för det fortsatta samarbetet och därmed Industriavtalet. Under tiden är samarbetet med Facken inom industrin satt på paus för Livs del.

– Det är en situation som vi inte önskat oss, men vårt beslut är det enda rätta så länge tjänstemännen kidnappar våra förhandlingar, avslutar Eva Guovelin.

Fakta

Facken inom industrin är ett samarbete mellan fackförbund som organiserar anställda inom industrin. De fem förbund som ingår i Facken inom industrin är GS, Livsmedelsarbetareförbundet, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.

Samarbetet mellan de fackförbund som utgör Facken inom industrin startade 1996 då fackförbunden tog initiativ till de samtal som kom att leda fram till det första Industriavtalet. Det fackliga initiativet syftade till att få en bättre ordning för lönebildningen, stärka och utveckla svensk industri och öka satsningarna på kompetensutveckling för industrins anställda. Efter att det första Industriavtalet undertecknades 1997 har samarbetet och samverkan mellan förbunden i Facken inom industrin utvecklats och fördjupats.

Mycket av samarbetet har en koppling till Industriavtalet och bedrivs tillsammans eller gentemot industrins arbetsgivarorganisationer. Samarbetet kan indelas i aktiviteter som syftar till Industriell utveckling respektive aktiviteter kopplat till avtalsfrågor och avtalsförhandlingar. Samtidigt är förbunden i Facken inom industrin eniga om att det fackliga samarbetet går utöver det som följer av Industriavtalet och skulle fortsätta även om Industriavtalet skulle upphöra eller förändras. 

Under hösten 2010, då förhandlingar inleddes om ett nytt Industriavtal, enades fackförbunden i Facken inom industrin om en gemensam avsiktsförklaring som en grund för det fackliga samarbetet. Av avsiktsförklaringen framgår att Facken inom industrins arbete ska främja förbundens gemensamma intressen. I det ingår att förbundens medlemmar har en stark ställning på arbetsmarknaden och att alla anställda kan växa och utvecklas i sitt arbete i en dynamisk och konkurrenskraftig svensk industri.