Livs.se

2009-11-04 kl 12.39

Livs redo för strid!

Vi är redo för strid. Det var beskedet från Livs förbundsledning till förbundets stora förhandlingsdelegation som var samlade till möte den 4/11.

– De samlade industriarbetsgivarnas krav på nollavtal är en provokation, sa Hans-Olof Nilsson ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet när mötet inleddes.

– Det är 15 år sedan vi hade en konflikt senast på våra avtalsområden. Den gången gällde det bageri, fortsatte Nilsson. Och även om jag är en optimist ser jag redan nu och innan vi börjat förhandla att risken för konflikt är överhängande.

– Därför är det viktigt att vi nu ser över och  trimmar vår konfliktorganisation. Inte för att vi vill utan för att vi är tvungna.

– Livsmedelsindustrin går framåt och man uppvisar ökad produktivitet. I våra branscher är det inte lönerna som är bekymret utan råvarupriserna, avslutar Nilsson.