Livs.se

2012-02-28 kl 10.54

Förändring av studieledighetslagen

Den 20 mars 2012 kommer regeringen presentera ett förslag på förändringar i studieledighetslagen till riksdagen. Förslaget innebär en försämring och det kan vi inte acceptera.

Regeringen har för avsikt att lägga ett förslag på en förändrad studieledighetslag.

Enligt förslaget ska en arbetsgivare som väljer att skjuta upp en studieledighet meddela arbetstagaren om beslutet. Arbetsgivaren behöver däremot inte meddela arbetstagarorganisationen om beslutet vilket arbetsgivaren är skyldig att göra i dag enligt gällande lag.

Denna förändring kan verka liten men den får oerhörda konsekvenser eftersom det innebär att vi som fackförening inte får direkt möjlighet att värna om våra medlemmars intressen.  I dagens läge med en allt kärvare arbetsmarknad är det få som orkar, och vågar, stå upp för sina rättigheter av rädsla för att förlora sina jobb.

I det förslag som regeringen kommer att lämna till riksdagen den 20 mars finns också kravet om att anmälan om ledighet ska göras senast två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt.

I dagens studieledighetslag finns inget krav på när anmälan om ledighet ska göras.

Om du också tycker att detta är fel så skriv ett kort mejl till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström på arbetsmarknadsdepartementet om varför du tycker det är så viktigt att inte försämra studieledighetslagen.

Gå in på www.regeringen.se – och klicka vidare på Regering och departement – arbetsmarknadsdepartementet – kontakta oss – e-post till departementet.

Eller använd direktlänken till e-postformuläret>>

Samma text kan du med fördel även skicka till tomas.tobe@riksdagen.se som är Moderat och ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Skicka gärna en kopia på det du skriver till förbundet skicka e-post