Livs.se

2016-01-26 kl 09.39

Blockaden mot Paus Bagarstuga fortgår

Livsmedelsarbetareförbundets blockad mot Paus Bagarstuga (Rainer Paus AB) i Västerhaninge inleddes den 11 januari. Konflikten mot företaget handlar om att de anställda bagarna och konditorerna ska omfattas av korrekta kollektivavtal som garanterar samma löner, ersättningar och rättigheter som gäller för dessa yrkesgrupper på svensk arbetsmarknad. Detta regleras i Livsmedelsavtalet, som är ett riksavtal mellan arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet. Kollektivavtalet garanterar rätt lön, ob-tillägg, arbetstidskonto, övertidstillägg och försäkringar för berörd yrkeskategori.

— Det är vår förhoppning att arbetsgivaren och vi som fackförening ska kunna enas om att teckna kollektivavtal för de anställda bagarna och konditorerna, säger Jolan Wennberg, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet.

Livs kommer, med start i idag 26 januari, att minska närvaron av blockadvakter utanför Paus Bagarstuga. Den formella blockaden kvarstår för att varje anställd livsmedelsarbetare får det skydd som korrekta kollektivavtal innebär och som garanterar ordning och reda på arbetsplatsen.

— Punktinsatser kommer att sättas in vid behov under den grundlagsskyddade konflikt som faktiskt pågår. Med detta önskar Livs att arbetsgivaren och facket snarast ska komma till ett avtalstecknande för de anställda bagarna och konditorerna. Skulle arbetsgivaren fortsatt motsätta sig detta är det Livs skyldighet att som fackförening främja arbetstagarnas rätt till schysta villkor, korrekta löner och facklig hjälp med de medel som svensk lag garanterar, avslutar Wennberg.