Livs.se

2017-06-22 kl 11.43

Ny livsmedelsstrategi klubbad av riksdagen – 6 viktiga prioriteringar för Livs

Tisdagen den 20 juni godkände riksdagen regeringens förslag om mål för en svensk livsmedelsstrategi. Strategin har det övergripande målet att främja en konkurrenskraftig livsmedelsbransch och att den totala livsmedelsproduktionen ökar.

– Det är betydelsefullt att det nu finns en samsyn om målen och att det för första gången på mycket länge finns tydliga mål. Det signalerar att livsmedelsindustrin är en framtidsbransch med en stor tillväxtpotential. Därför är den nya livsmedelsstrategin en mycket viktig satsning, säger Eva Guovelin, förbundsordförande för Livsmedelsarbetareförbundet.

– I det fortsätta arbetet med strategin krävs ett ökat fokus på en rad olika frågor som rör såväl industrins förutsättningar som villkoren för oss livsmedelsarbetare, fortsätter Eva Guovelin. Vi sammanfattar dessa i sex viktiga prioriteringar.

– Det handlar om att satsa på livsmedelsarbetarna både genom kompetensutveckling, utbildning och bättre arbetsmiljö. Hela kedjan måste präglas av schysta villkor där alla anställda omfattas av kollektivavtal. Det handlar också om en ökad medvetenhet om matens ursprung inklusive förutsättningar för alla som arbetar i produktionen. Slutligen är det hög tid att på allvar ta itu med problemet att dagligvaruhandeln utnyttjar sin monopolliknande ställning för att öka sina egna vinster och hotar lönsamheten i tillverkningsindustrin, avslutar Eva Guovelin.

6 viktiga prioriteringar för Livs!
1. Satsa på livsmedelsarbetarna

Det är vi livsmedelsarbetare som är garanten för bra mat. Vi står för ett stort yrkeskunnande och vi är stolta över det vi producerar. Utvecklingsmöjligheter, utbildningssatsningar och god arbetsmiljö måste ses som viktiga investeringar för framtidens livsmedelsbransch.

2. Säkra jobb

Våra jobb är inte alltid säkra. Arbetsmiljön inom livsmedelsindustrin är ofta riskfylld och många drabbas av arbetsskador. Arbetsolyckor är tyvärr alltför ofta förekommande. En absolut nollvision mot allvarliga arbetsolyckor måste gälla.

3. Mer utbildning och utveckling

Industrin är i ständig förändring. Teknisk utveckling skapar nya möjligheter som kan ge ökad konkurrenskraft och ökad livsmedelsproduktion i Sverige. Det förutsätter att livsmedelsindustrin har insikt och förmåga att dra nytta av det. Det ställer krav på kontinuerlig utveckling av livsmedelsarbetarnas kunskap, arbete och yrke.

4. Schyst bransch förutsätter schysta villkor

För trygga och säkra livsmedel krävs seriösa företag i hela livsmedelskedjan. Lagar och spelregler ska följas. Alla anställda ska omfattas av kollektivavtal som är garanten för schysta arbetsvillkor och som är ett fundament på svensk arbetsmarknad.

5. Ökad medvetenhet

Det är viktigt att öka medvetenheten och kunskapen om livsmedelsindustrins förutsättningar och produktionsförhållanden tillsammans med frågor om matkvalitet, ursprungsmärkning och handelns monopolliknande situation.

6. Dagligvaruhandeln ska inte diktera villkoren

Prispressen från dagligvaruhandeln hotar lönsamheten för stora delar av livsmedelsindustrin. En förklaring till detta är dagligvaruhandelns starka ställning och handelns egna märkesvaror. En ökad export är i det perspektivet extra betydelsefull.