Livs.se

2015-11-02 kl 17.24

Fortsatt viktig satsning på lägstalönerna

— Våra krav om en ökning av lönerna med 745 kr per månad och med en individgaranti på 450 kr ligger väl i linje med 2013 års avtalsuppgörelse, kommenterar Livs förbundsordförande Hans-Olof Nilsson avtalskraven som idag den 2/11 presenterats gemensamt av Facken inom industrin där Livs är ett av förbunden.

— Situationen i industrin är i stort sett densamma nu, kanske till och med lite bättre på vissa områden. Livsmedelsindustrin är Sveriges tredje största industrigren med en stadigt växande export. 2014 exporterade vi för 70 miljarder. Våra krav är väl balanserade och kommer ge våra medlemmar ökad reallön samtidigt som vi behåller vår konkurrensförmåga gentemot omvärlden.

— För oss är det viktigt att räkna i kronor och ören. Inte minst för att få upp lägstalönerna som är en absolut prioritering för oss.

— Detta är det som vi är överens om inom Facken inom industrin. I december kommer Livs att överlämna våra specifika avtalskrav till arbetsgivarna. Utgångspunkten är ett ettårigt avtal, avslutar Nilsson.

Utöver lönenivåerna inbegriper avtalsplattformen:
Arbetstidsförkortning  – deltidspension/flexpension

En ytterligare avsättning ska göras till de system för deltidspension/flexpension som parterna träffade överenskommelse om i senaste avtalsrörelsen.

Jämställdhet

Parterna ska träffa överenskommelse om att införa en modell för systematiskt jämställdhetsarbete. Avsikten är att införa ett arbetssätt som innebär ett kontinuerligt partsgemensamt arbete och som tar sikte på alla de situationer där ojämställdhet på grund av kön föreligger.

Arbetsmiljö

Parterna inom industrin ska träffa överenskommelse om att inleda ett permanent partsgemensamt arbete i arbetsmiljöfrågor inklusive frågor kring rehabilitering, företagshälsovård och säkerhet. Särskilt fokus ges på implementeringen av arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö samt en förbättrad rehabiliteringsprocess.

Läs hela avtalspolitiska plattformen här: www.fackeninomindustrin.se

Facken inom industrin är ett samarbetsorgan mellan Livs, GS, IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen.