Livs.se

2010-08-31 kl 13.29

De rödgrönas regeringsplattform gynnar förbundets medlemmar!

Det säger Hans-Olof Nilsson, förbundsordförande, när han analyserar de rödgrönas regeringsplattform.

– De rödgröna partierna har skapat en regeringsplattform som kommer att gynna våra nuvarande och kommande medlemmar. Jag ser med stor tillfredsställelse på deras ambition att sätta jobben främst, säger Hans-Olof Nilsson, Livs förbundsordförande. I plattformen ställer man tillrätta en stor del av de senaste årens orättvisor.

Förbättrad a-kassa

– Deras förslag på en förbättrad arbetslöshetsförsäkring är bra och innebär inte bara förbättringar för de som är arbetslösa utan också en rejäl sänkning av avgiften till a-kassan. För Livs medlemmar blir det en sänkning på uppemot 250-300 kr per månad.

– Ersättningsnivån kommer att höjas 2012 så att alla som tjänar upp till ca 25 000 kr i månaden får ut 80 procent i a-kassa. Som livsmedelsarbetare i Sverige måste man räkna med ett antal perioder med arbetslöshet under ett arbetsliv, beroende på en stenhård internationell konkurrens. Att som i dag, själv få bära den bördan, är djupt orättvist. Förslaget från de rödgröna är därför mycket positivt.

– Att alla som arbetar i Sverige ska behandlas lika är en självklarhet, därför är jag mycket glad över att de rödgröna vill riva upp Lex Laval och verka för att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll för fackliga rättigheter.

Bemanningsfrågan

– Jag blir också glad över att de vill se över lagstiftningen när det gäller företagens anlitande av bemanningsföretag. Företrädesrätten vid återanställning får inte sättas ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag. I Livs har vi ju utsatts för ett av de värsta fallen, det sk Maraboufallet. De rödgrönas förslag känns därför glädjande eftersom det ger våra medlemmar större trygghet på jobbet.

Bättre arbetsmiljö

– De rödgröna partierna vill också, till skillnad från Reinfeldts regering, investera i en bättre arbetsmiljö. Genom att öka resurserna till Arbetsmiljöverkets tillsyn, utbilda fler skyddsombud, ge större anslag till arbetslivs- och arbetsmiljöforskning kan vi minska skadorna i arbetslivet. Livsmedelsarbetarna är en av de mest olycksdrabbade yrkesgrupperna, därför kan vi nu se fram emot en ”ny vår” i arbetsmiljöarbetet efter de senaste årens bottenfrusna engagemang från Reinfeldts ministär.

– När vi får ett regeringsskifte kommer alla som behöver få rätt till vård och rehabilitering för att kunna leva ett bättre liv och för att kunna arbeta efter egen förmåga. Ingen ska – som idag – bli försäkringslös bara för att en administrativ gräns passeras. Regeringen har utförsäkrat 12 000 personer från sjukförsäkringen. Det är helt oacceptabelt.

Bättre sjukförsäkring

– Förslaget om att taket i sjukförsäkringen ska höjas i två steg till 8,5 prisbasbelopp 2012 och på sikt till tio prisbasbelopp innebär att de allra flesta kommer att få 80 procent av sin tidigare inkomst i sjukpenning. Det är också skönt för alla livsmedelsarbetare att den så kallade stupstocken avskaffas, därmed får de sjuka en verklig inkomsttrygghet. Detta är också en rättvisefråga. De som sliter ut sig för att andra ska få mat på bordet förtjänar en bättre behandling än i dag när de blir sjuka.

– Sammanfattningsvis andas den rödgröna plattformen en vilja att skapa ett mera rättvist och humant samhälle. I Sverige har vi faktiskt råd att ta hand om varandra och inte som idag sätta sjukas och arbetslösas trygghet mot skattesänkningar för de som inte behöver!

Läs mer om de rödgrönas plattform på Socialdemokraternas hemsida