Livs.se

2020-05-07 kl 18.41

Välkommet besked om höjt tak i a-kassan

Regeringen presenterar nya åtgärder för landets löntagare och företag.

– Det är positivt att regeringen höjer taket i a-kassan från dag 101. Det innebär att många av våra medlemmar får större möjligheter att klara sig ekonomiskt genom krisen, säger Eva Guovelin, ordförande för Livs. Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet betyder mycket för den som drabbas och höjningen av taket borde verkligen permanentas.

Åtgärderna i korthet:
  • Taket i a-kassans inkomstrelaterade ersättning ska höjas från ersättningsdag 101 och framåt från 760 kronor till 1 000 kronor per dag. Höjningen är tillfällig och gäller från den 29 juni 2020 till den 3 januari 2021.
  • Det tidigare beslutet om ersättning från första sjukdagen förlängs fram till den 30 september. Dessutom föreslås att schablonersättningen höjs till 804 kronor från den 1 juni.
  • Det slopade kravet på läkarintyg förlängs till den 30 september för att minska belastningen på vården.
  • Det statliga stödet för att täcka företagens sjuklönekostnader förlängs. Idag har staten tagit ansvar för högre sjuklönekostnader för april och maj. Enligt regeringen ska även juni och juli omfattas.
  • Det ekonomiska stödet till egenföretagare som är sjuka föreslås att förlängas från 31 maj till 30 september.

Åtgärderna beräknas kosta staten 14,7 miljarder kronor. Läs mer om åtgärderna för arbetstagare och företag på regeringens webbplats.