Livs.se

2019-09-16 kl 15.51

Förhandlingsdelegationer diskuterade krav inför avtalsrörelsen

Livs förhandlingsdelegationer samlades under måndagen i World Trade Center i Stockholm. Andre ordförande Jolan Wennberg redogjorde för de förberedelser inför avtal 2020 som sker under hösten.

Förhandlingsdelegationerna diskuterade de 88 avtalsmotioner som medlemmar och klubbar har skickat in. Motionerna tog bland annat upp krav kring arbetstider, löner, anställningsformer, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

I förhandlingsdelegationerna sitter såväl förtroendevalda som ombudsmän. Förhandlingsdelegationerna samlas nästa gång den 14 oktober.