Livs.se

2021-01-29 kl 09.04

Livs kongress flyttas fram

Livs förbundsstyrelse har beslutat att på grund av den rådande coronapandemin skjuta fram förbundets kongress till den 22–26 oktober 2021. Tanken var att förbundets 22:a kongress skulle ha ägt rum i maj i år.

Genom det här beslutet hoppas förbundsstyrelsen att det blir möjligt att genomföra en fysisk kongress. Att kunna träffas på plats skapar bättre förutsättningar för riktigt bra diskussioner under kongressen.

Beslutet innebär även att valet av plats ändras. Kongressen i oktober förläggs på Conventum i Örebro.

En konsekvens av att kongressen senareläggs är att mandatperioden för förbundsledning, förbundsstyrelse, förbundsmöte, revisorer och valberedning förlängs till den 26 oktober 2021.