Livs.se

2015-03-23 kl 11.00

Blockad mot Ingeborgs bageri/Kabes AB

Livsmedelsarbetareförbundet sätter Ingeborgs bageri/Kabes AB i Linköping i blockad den 23 mars kl. 07.00. Anledningen till blockaden är att bageriet vägrar teckna kollektivavtal som garanterar rätt lön, försäkringar och pensionsinbetalningar.

Blockaden innebär att allt arbete på företaget som genomförs av förbundets medlemmar läggs ner och att ingen ska ta befattning med företagets produkter eller tjänster så länge blockaden pågår. Blockaden är fackförbundets enda verkningsfulla påtryckningsmedel för att få till stånd kollektivavtal. Den är en medborgerlig rättighet, skyddad i Sveriges grundlag.

Åtgärderna gäller tills vidare till dess Livsmedelsarbetareförbundet och företaget träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.

— Bageriet som är arbetsgivare vägrar teckna kollektivavtal som garanterar rätt lön, försäkringar och pensionsinbetalningar för vår medlem, säger Lena Persson, som är ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet. Vår medlem förlorar uppemot 3000-4000 kronor i månaden genom att inte omfattas av kollektivavtalet. Det är helt orimligt.

— Livsmedelsarbetareförbundet har under en längre tid försökt få till stånd ett kollektivavtal på Ingeborgs bageri/Kabes AB för att skydda medlemmarnas intressen. Diskussioner har förts vid ett flertal tillfällen. Även medlingsinstitutet har varit inkopplat. Men arbetsgivaren vägrar konsekvent att teckna avtal.

— Kollektivavtalet är också till för att skapa konkurrensneutralitet mellan företagen. Ingeborgs bageri/Kabes AB konkurrerar med sämre och oschyssta villkor med andra bagerier där det är schyssta villkor. Vi kan inte acceptera att vissa företag konkurrerar med lägre löner och sämre villkor. Det skulle drabba även våra medlemmar på andra arbetsplatser, som skulle tvingas ta lägre lön eller förlora sina jobb, avslutar Lena.