Livs.se

2012-05-31 kl 11.29

Socialdemokraternas livsmedelspolitik duger inte!

Socialdemokraterna presenterade den 31 maj sitt program för en ny livsmedelsstrategi. Programmet har en ambitiös framtoning, men uppfyller inte det man bör förvänta sig av ett parti som gör anspråk på att leda Sverige.

– Tyvärr kan vi konstatera att Socialdemokraternas strategi tyvärr bortser från det faktum att livsmedelsproduktionen är en av de tyngsta industrigrenarna i Sverige. Därför innehåller inte heller programmet en enda idé om hur självförsörjningsgraden ska öka eller hur jobben ska bli fler. 70 procent av de anställda arbetar i globala företag som konkurrerar på en stenhård internationell marknad. Att inte ha några förslag på hur dessa jobb ska säkras eller utvecklas duger inte, säger Livs ordförande Hans-Olof Nilsson.

– Sverige har med sina tillgångar, sin miljö och de anställdas och företagens kunskaper unika förutsättningar att inte bara inta nya marknader utan också skapa nya varumärken. Att då ha en strategi som enbart utgår från offentlig upphandling av varor från ett småskaligt ekologiskt jordbruk är att totalt missa utvecklingsmöjligheterna och det som skapar arbetstillfällen, fortsätter Nilsson.

– Socialdemokraterna borde faktiskt dra tillbaka programmet, prata med livsmedelsindustrins anställda och deras arbetsgivare och utifrån det och samhällets behov göra om och göra rätt. En strategi som utgår från ”Sörgårdsmentalitet” biter inte när vi ska exportera det vi producerar. Det vi nu läser verkar vara ett beställningsverk från LRF, avslutar Nilsson.