Livs.se

2018-05-02 kl 09.50

DEBATT: Det offentliga måste öka inköpen av svensk mat

I ett debattinlägg i Skaraborgs Allehanda kräver Livs förbundsordförande Eva Guovelin att det offentliga Sverige ska öka inköpen av svensk mat. Kraven riktas i samband med att Eva idag tillsammans med civilminister Ardalan Shekarabi besöker livsmedelsföretag och politiker i Skaraborg.

Läs hela artikeln

Civilminister Ardalan Shekarabi och jag, Livsmedelsarbetareförbundets ordförande, besöker i dag, 2 maj, livsmedelsföretag och politiker i Skaraborgsområdet. Civilministern har ett brett ansvarsområde, bland annat för offentlig upphandling. Lagstiftningen har förändrats och ger idag förutsättningar att ställa krav som motsvarar de krav som svenska livsmedelsföretag lever efter. Livsmedelsarbetareförbundet välkomnar förändringen och uppmanar till att det offentliga i större utsträckning väljer svensk mat.

I Sverige har vi unika förutsättningar att producera bra livsmedel. Vi har god tillgång till vatten, bra marker, världsledande djuromsorg, en välkontrollerad livsmedelssäkerhet och en effektiv, högteknologisk livsmedelsindustri med duktiga livsmedelsarbetare.

Det finns också en ökad trend att konsumenter mer och mer uppskattar de värden som svensk mat står för. Närproducerat, miljömässigt hållbart och bra arbetsvillkor betyder alltmer.

Sveriges riksdag har lagt ribban högt i kraven på svenska livsmedelsproducenter. Både vad avser livsmedelssäkerhet, miljökrav, djuromsorg som arbetsvillkor. Det är givetvis så det ska vara och det är bra att det mer och mer också ger konkurrensfördelar.

Men när det kommer till offentlig upphandling så är bilden en annan.

I dag omsätter den offentliga upphandlingen av livsmedel och måltider drygt 10 miljarder kronor årligen. Cirka 3 miljoner portioner serveras dagligen inom skola, vård och omsorg. Det handlar om grupper där det är extra viktigt att måltiden har en bra kvalitet och bidrar till god hälsa och välmående.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har tidigare tolkats väldigt snävt och många beslutsfattare har alltför ofta fokuserat på lägsta pris och stora upphandlingar. Viktiga värden har kommit i andra hand. Detta har missgynnat svenska livsmedelsproducenter, framförallt små och medelstora livsmedelsföretag. Svenska livsmedelsföretag levererar en alltför liten del till det offentliga. Det slår hårt på de svenska jobben.

Det är bra att lagstiftningen utformats så att den offentliga upphandlingen får förutsättningar att aktivt bidra till en mer hållbar utveckling. Det finns idag stora möjligheter att ställa krav som motsvarar det som de flesta svenska livsmedelsföretag redan uppfyller med råge både när det gäller livsmedelssäkerhet, djuromsorg, anställningsvillkor och god kvalité.

Regeringen har uttryckt att den offentliga upphandlingen har en nyckelroll i att uppnå målen för livsmedelsstrategin. Tillsammans med de förändringar som regeringen initierat och som riksdagen beslutat visas en tydlig vilja till förändring. Som ordförande för livsmedelsarbetarna är min uppmaning att det är dags att gå från ord till handling. Det offentliga Sverige måste öka sina inköp av svensk mat.

Det borde vara en självklarhet för politiker i stat, kommun och landsting att leva upp till det som Sveriges riksdag redan ställer som krav i andra sammanhang. Det skulle vara bra för jobben, bra för livsmedelsarbetarna, bra för djuromsorgen och det skulle bidra till en ökad självförsörjningsgrad. Kort sagt; det skulle vara bra för hela Sverige.

Eva Guovelin
förbundsordförande
Livsmedelsarbetareförbundet