Livs.se

2017-12-11 kl 12.44

Bra satsning på svensk livsmedelsexport

– Vi välkomnar regeringens satsning på svensk livsmedelsexport, säger Livs förbundsordförande Eva Guovelin. Det är viktigt för att långsiktigt säkra jobben inom livsmedelsindustrin och för att öka sysselsättningen i branschen.

Regeringen gör den största satsningen någonsin för att främja den svenska livsmedelsexporten. Under 2018 satsar regeringen sammanlagt 48 miljoner kronor på att stärka den svenska livsmedelsexporten. Satsningarna är en viktig del av livsmedelsstrategin och ska bidra till en ökad hållbar svensk livsmedelsproduktion och få upp sysselsättningen i branschen.

De nya exportsatsningarna består i en rad olika åtgärder för att framförallt underlätta för små och mellanstora företag etablera sig på exportmarknaden. Riktade insatser görs bland annat på export till Asien, USA och Kanada. Under 2016 var den svenska livsmedelsexporten 80 miljarder kronor.

– Svenska livsmedels mervärde med hög kvalité och matsäkerhet är en bra utgångspunkt för ökad export. Våra medlemmar gör ett otroligt bra jobb i en alltmer kvalificerad produktion, fortsätter Eva.

– En ökad exportsatsning måste följas av investeringar i kompetensutveckling för livsmedelsarbetarna. Det måste vara en betydande del av livsmedelsstrategin, avslutar Eva.