Livs.se

2016-09-26 kl 12.05

Viktig information till er som har Livs medlemskort Master Card

Medlemskort 1

Falska så kallade Phisingsmejl har skickats ut till EnterCards kunder. EnterCard är utgivare av Livs medlemskort Master Card. EnterCard är inte avsändare av e-postmeddelandet och uppmanar därför kunder att inte klicka på länken i meddelandet, och inte heller svara på meddelandet, radera istället direkt.

Detta berör inte dig som har Livs medlemskort utan Master Card.

Läs mer på EnterCards hemsida