Livs.se

2017-05-02 kl 11.50

LO-förbunden säger upp bemanningsavtalet

LO-förbunden säger upp sitt avtal med Bemanningsföretagarna efter att förhandlingarna om villkor för de bemanningsanställda strandat.

Enligt LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson väljer LO-förbunden att säga upp avtalet eftersom bemanningsanställda inte erbjuds samma villkor som ordinarie personal.

-Det ska vara samma kostnad och villkor att ta in bemanningsanställda som ordinarie personal. Detta vill inte bemanningsföretagen gå med på. Därför ser vi ingen annan lösning än att säga upp avtalet, säger Torbjörn Johansson.

Avtalet löper ut efter sju dagar om ingen ny överenskommelse nåtts.