Livs.se

2018-04-10 kl 15.18

Felaktiga slutsatser i 6Fs rapport om lönebildningen

– Rapportens slutsatser faller helt. Slutsatserna säger att märket har varit för lågt och att det gynnat tjänstemännen men det sambandet stämmer inte, sa Livs förbundsordförande Eva Guovelin när hon som inbjuden talare medverkade på ett seminarium där 6F-förbundens rapport om lönebildning presenterades under tisdagen.  

– Istället har det varit en förhållandevis stabil löneökningstakt mellan arbetare och tjänstemän. Den trenden har förstärkts de senaste avtalsåren.

– Det är bra med en analys av löner mellan arbetare och tjänstemän. Det är en viktig aspekt, men fler dimensioner behöver analyseras. Rapporten haltar och är i mitt tycke lite enögd. Det skulle ha varit intressant om offentlig sektor hade varit med eller om olika sektorer inom det privata näringslivet hade analyserats.

– Rapportens slutsatser vilar på ett felaktigt underlag då ITP-avgifterna på tjänstemannasidan räknas med som ett förhandlingsresultat. De har inte varit med vare sig centralt eller lokalt och det är märkligt att de räknas som lokal löneglidning.