Livs.se

2018-01-16 kl 14.21

Snabbkurs i pension – att tänka på när du får dina pensionsbesked

Nu börjar Pensionsmyndigheten skicka ut det så kallade orange kuvertet med årsbesked om den allmänna pensionen. När du får kuvertet – tänk på att beskedet innehåller uppgifterna om den allmänna pensionen. Det du tjänat in till avtalspension kommer det ett separat besked om.

Ett orange kuvert från Pensionsmyndigheten ska ha nått alla under det första kvartalet 2018. Årsbeskedet innehåller en sammanställning av din allmänna pension efter att din arbetsgivare varje månad betalar 18,5 % av din lön (upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till det allmänna pensionssystemet.

Det du dessutom har tjänat in till avtalspensionen kommer det ett separat besked om i april från Fora. Det är Fora som sköter avtalspensionen som är en del av kollektivavtalet.

Enligt kollektivavtalet betalar arbetsgivaren in 4,5 % av din lön i avsättning till din avtalspension. I Livs kollektivavtal finns det dessutom extra överenskommelser både om arbetstidskonto och deltidspension som kan förstärka pensionen.

Avtalspensionen kompletterar den allmänna pensionen och kommer vara mycket värdefull för dig den dagen du går i pension. Om kollektivavtalet inte fanns så skulle inte heller den viktiga avtalspensionen inte finnas. Att människor slipper bli fattiga, både under och efter arbetsliv, är en grundbult i det jämlikhetsbygge Livs kämpar för.

Om du dessutom har möjlighet att sätta av en summa i eget pensionssparande är det en ytterligare förstärkning av din framtida pension.

Vilka delar som finns i pensionen brukar illustreras i pensionspyramiden.

  1. Grunden är den allmänna pensionen.
  2. Avtalspensionen är ett viktigt komplement.
  3. Eventuellt eget pensionssparande ger extra tillskott.

Läs mer om hur pensionen funkar på:

pensionsmyndigheten.se
fora.se