Livs.se

2009-01-13 kl 10.36

Livs kräver att striderna i Gaza upphör!

Israels bombningar av Gaza är en kriminell handling fullt jämförbar med nazisternas brott i Warzawas getto under andra världskriget!

Livs kräver att striderna i Gaza upphör med omedelbar verkan. Att försöka bomba fram en lösning av den gamla och djupa konflikten i området är oacceptabelt, säger Livs och tillika IULs ordförande Hans-Olof Nilsson.

Nu måste alla demokratiska krafter som fackföreningar, politiska partier och valda parlament världen över agera för att få ett slut på stridigheterna. Den nuvarande situationen fördjupar bara konflikten och skapar ännu mera hat och desperation. Israel har i praktiken förvandlat Gaza till världens största öppna fängelse och måste inse att det övervåld man utövar genom att först stänga in människor och sedan låta bomberna regna över dem är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, fortsätter Nilsson.

Hamas raketattacker mot södra Israel är naturligtvis också förkastliga men det motiverar inte Israels omfattande vedergällningar som ju inte drabbar de skyldiga i Hamas utan enbart en försvarslös palestinsk befolkning. Bombningarna kan inte betraktas som något annat än precis samma brott mot mänskligheten som judarna i exempelvis Warzawas getto utsattes för under andra världskriget. Det är en skam för Israels befolkning att man nu tillåter sina politiker att utföra ett liknande illdåd, avslutar Nilsson.

För de som vill hjälpa till med humanitärt bistånd för att stödja en utsatt befolkning finns möjligheten att göra det genom att sätta in pengar på Palmecentrets Pg 570-2 och märka inbetalningen GAZA.