Livs.se

2018-03-22 kl 11.46

Ny bok för säkrare arbete inom slakteri- och charkbranschen

Vassa föremål, maskiner och kalla miljöer gör livsmedelsindustrin till en utsatt bransch. Nu har Prevent tillsammans med Livs, Unionen och Livsmedelsföretagen gett ut en ny bilderbok om säkert arbete. Boken riktar sig med fördel till personer som inte har svenska som modersmål.

– En bilderbok ger ökad medvetenhet om arbetsmiljön. De har väldigt tydliga bilder på vad som är rätt och vad som är fel. När böckerna finns på arbetsplatsen kan de väcka ett intresse för arbetsmiljön och säkerhet, och öka medvetenheten om att använda skyddsutrustning. Inom livsmedelsindustrin är det viktigt att skydda sig, inte bara mot skador utan också mot spridning av bakterier, säger Lena Persson, ombudsman på Livsmedelsarbetareförbundet.

Boken ”Jobba säkert inom slakteri- och charkbranschen” lyfter vanliga arbetssituationer som kan medföra risker. Bilderna beskriver tydligt hur man kan jobba på ett säkert sätt. Det kan till exempel gälla slipning av knivar, styckning eller tunga lyft.

– Livsmedelsbranschen är en bransch med mycket manuellt arbete och många risker. Speciellt utsatt är styck, slakt, chark och matfågel. Den här bilderboken visar tydligt hur man kan hantera riskfyllda moment även för den som inte behärskar svenska språket, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

Prevent har tagit fram bilderböcker för andra branscher, bland annat skogen och lantbruket. Livs, Unionen och Livsmedelsföretagen har deltagit i arbetet med att ta fram bilderboken för livsmedelsindustrin.–  Arbetsmiljö och arbetarskydd är frågor som är för viktiga att gå miste om på grund av texter som är svåra att förstå. En bild är väldigt tydlig och informativ och kan berätta och förklara mer. Det gäller inte minst om vi vill få fler nyanlända att börja jobba i branschen, säger Per-Olof Grimheden, central ombudsman på Unionen.

Bilderboken är en del i ett större projekt – Livslyftet – som är en gemensam satsning från Livsmedelsarbetarförbundet, Livsmedelsföretagen, Unionen och Prevent. Projektets mål är att utveckla arbetsmiljö och konkurrenskraft inom industrin och stimulera en företagskultur där alla verkar för ständig förbättring för medarbetare och företag.

– Varje arbetsplatsolycka är ett misslyckande i arbetsmiljöarbetet. Det är också ett resursslöseri eftersom en hög produktivitet hänger ihop med en god, trygg och säker arbetsmiljö. Därför har Livsmedelsföretagen en nollvision för arbetsplatsolyckor i hela branschen. Vi ser Livslyftet som en fantastisk möjlighet för våra medlemsföretag att genom Prevent få praktiskt stöd i arbetet med att förbättra arbetsmiljön och samtidigt öka produktiviteten, säger Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen.

Boken kommer inom kort spridas till berörda klubbar och skyddsombud inom Livs.

Läs mer på Prevents hemsida