Livs.se

2018-04-04 kl 11.39

Kollektivavtalet – grunden för schysta villkor

Kollektivavtalet är grundbulten som gör att vi tillsammans kan stå upp för högre löner, bra arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. Vi i Livs förhandlar fram kollektivavtalet med arbetsgivarna. Kollektivavtalet skyddar mot lönedumpning så att vi inte konkurrerar med varandra genom sänkta löner och otrygga villkor. Kollektivavtalet ger dig inte bara en bättre lön utan även övertidsersättning, OB-tillägg, pension, semester och försäkringar för allt från arbetsskador till föräldraledighet.

Kollektivavtalen finns för att du ska kunna vara trygg på arbetet. De finns för att arbetsgivarna inte ska kunna spela ut oss mot varandra utifrån vem som kan ta jobbet för lägst lön. Kollektivavtalet skapar också trygghet för företagen, och ger dem goda villkor och hög konkurrens­kraft. Oavsett vad du jobbar med kan du vara trygg i att du har ett avtal som ger både dig och din bransch bra förutsättningar.

Det största avtalet inom Livs område är Livsmedelsavtalet som är slutet mellan Livsmedelsarbetareförbundet och vår motpart Livsmedelsföretagen. I Livsmedelsavtalet finns tilläggsavtal för flera av våra bran­scher. Det finns även kollektivavtal på riksnivå för Tobaksindustrin, Vin- och sprit, Kafferosterier och Kryddfabriker, Tunnbröd, Spisbröd och Sötvaruindustrin. Avtalen som tecknades 2017 gäller till och med 31 mars 2020.

Grunderna i kollektivavtalen är i mångt och mycket de samma och reglerar två typer av frågor:

  • Löner och ersättningar handlar bland annat om lönenivåer, övertidsersättning, helglön, semesterlön, försäkringar och pensioner.
  • Allmänna villkor handlar om det som inte är löner. Det rör anställningsformer, arbetstider, arbetsmiljö och utbildning av personalen.

Kollektivavtalen på riksnivå kompletteras med lokala överenskommelser som kan ha förhandlats fram på arbets­platsen.

Vi på Livs, från förtroendevalda till ombudsmän, arbetar varje dag med att följa upp och se till att alla som arbetar faktiskt har de villkor och förmåner som kollektivavtalet ska ge oss. Att kunna ställa krav på att avtalet ska följas är en av möjligheterna som kommer med ett medlemskap i Livs. Medlemskapet ger dig därmed möjlighet att kräva de lönenivåer och löneökningar som kollektivavtalet innefattar.

Läs mer om kollektivavtalen