Betala första medlemsavgiften via Swish

Swishbetalning

Du som arbetar inom Livsmedelsarbetareförbundets verksamhetsområde och blir medlem i förbundet kan betala din första medlemavgift via Swish. 

I medlemsavgiften ingår avgiften till livsmedelsarbetarnas a-kassa.

Gör så här för att betala första avgiften via Swish
  1. Fyll i inträdesansökan, signera och skicka till förbundet
  2. Medlemsavgiftens storlek utgår från skattepliktig inkomst. Här finns information om medlemsavgifterna.
  3. Swisha summan som motsvarar rätt medlemsavgift till swishnummer 123 098 46 41.
  4. Ange i swish-appens meddelandefunktion följande: ”Medlemsavgift ÅÅÅÅMMDD-XXXX”.

Ordet ”Medlemsavgift”ska stå för att förbundet ska veta vad summans avser. ÅÅÅÅMMDD-XXXX motsvarar personnumrets tolv siffror och behövs för att vi ska veta vem inbetalningen avser.
För att säkerställa rätt hantering av inbetalningen är det bra om du samtidigt som du swishar in din första avgift till förbundet mejlar ekonomi@livs.se och informerar att medlemsavgift XXX är inbetald med Swish för ÅÅÅÅMMDD-XXXX. Ange även vilken månad inbetalningen det gäller. Medlemskapet börjar gälla första dagen i den månad för vilken avgiften betalats in.

Det går självklart fortfarande bra att skicka in inträdesansökan och betala första avgiften efter att förbundet skickat ut faktura.