Vad är medlemsavgiften?

Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror på din inkomst före skatt. Medlemsavgifterna inkluderar avgift till a-kassan.

Medlemsavgifter 2020

 

Månadsinkomst

Medlemsavgift/månad

0- 6 600 kr 168 kr
 6 601 – 10 180 kr  395 kr
 10 181 – 15 850 kr  515 kr
 15 851 – 23 100 kr  590 kr
23 101 –   660 kr