Vad är medlemsavgiften?

Hur mycket du betalar i medlemsavgift beror på din inkomst före skatt. Medlemsavgifterna inkluderar avgift till a-kassan.

Medlemsavgifter 2023

Månadsinkomst Medlemsavgift
0 - 6 964 kr 168 kr
6 965 – 10 711 395 kr
10 712 – 16 671 515 kr
16 672 – 24 300 590 kr
24 301 – 660 kr

I medlemsavgiften till förbundet ingår medlemsavgiften till a-kassan.