Livs.se

2023-05-04 kl 11.10

Brist på yrkesutbildningsplatser är ett allvarligt hot mot självförsörjningen av livsmedel

Livsmedelsföretagen släppte idag en ny rapport om kompetensförsörjningen i samband med Matdagen där Livs förbundsordförande, Eva Guovelin, deltar i en paneldiskussion.

Av rapporten framgår att trots flera år av svåra kriser tror svenska livsmedelsproducenter på en ljus framtid. 92 procent av företagen vill öka produktionen och för det krävs 20 000 nya anställda de kommande fem åren.

- Det är nödvändigt att livsmedelsföretagen ser ljust på framtiden om Sverige ska klara av att öka livsmedelsproduktionen och nå målen i livsmedelsstrategin, säger Eva Guovelin, förbundsordförande Livsmedelsarbetareförbundet, i en kommentar till Livsmedelsföretagens rapport.

Samtidigt säger 94 procent av företagen att de redan idag har svårt att hitta och rekrytera rätt kompetens.

- Bristen på yrkesutbildade livsmedelsarbetare blir i förlängningen ett allvarligt hot mot Sveriges förmåga till självförsörjning av livsmedel, säger Eva Guovelin. Det är därför helt obegripligt att den här regeringen minskat antalet yrkesutbildningsplatser.

Länk till rapporten finns här.