Livs.se

2013-05-06 kl 08.34

Vem tycker du ska få Industrins jämställdhetspris 2013?

Nu öppnar nomineringen till Industrins jämställdhetspris 2013, ett pris som delas ut årligen till ett företag som har genomfört insatser för ökad jämställdhet. Juryn består av företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarförbund inom industrin.

Industrins jämställdhetspris är ett sätt att sprida information om bra arbetssätt och goda exempel, som i sin tur kan inspirera företagen i utvecklingen av jämställdhetsarbetet.

Förhoppningen är att detta också ska leda till att fler kvinnor söker sig till industrin och att vi får fler kvinnor på ledande positioner. Idag är runt 1/3 av de anställda i industrin kvinnor och andelen kvinnliga chefer i näringslivet som helhet är knappt 30 procent.

Studier visar att det finns ett samband mellan jämställdhet, mångfald och lönsamhet i företag.

Så nominerar du Nu är nomineringen till Industrins jämställdhetspris 2013 öppen. Tycker du att ditt företag har genomfört insatser på jämställdhetsområdet som är värda att prisas eller har du något annat företag som du vill nominera?

Skriv en sammanfattning av vad som har genomförts på företaget inom jämställdhetsområdet och skicka den till anna.nordin@li.se.

Sista dag för nominering är 1 september.  Vinnaren kommer att bjudas in till en prisutdelning under Industridagen i Göteborg den 14 oktober.

Har ni frågor om Industrins jämställdhetspris går det bra att kontakta Anna Nordin, Livsmedelsföretagen,
tel: 076-812 65 07.

Bakgrund Industrins jämställdhets pris instiftades av industrins parter 2011. Priset delades ut för första gången på Industridagen 2012 och gick till Indexator AB i Vindeln.