Livs.se

2015-04-29 kl 10.52

Strejk på Island för högre lägstalöner!

Livsmedelsarbetareförbundet stödjer det isländska fackförbundet SGS som tar ut 10 000 medlemmar i strejk den 30 april. Livsmedelsarbetare inom fiskeri och köttproduktion tas ut i strejk tillsammans med byggnadsarbetare och arbetare inom turistindustrin.

Anledningen till strejken är att arbetsgivarnas organisation inte tillmötesgått SGS:s krav om högre och realistiska lägstalöner. Detta samtidigt som tjänstemannagrupper fått stora löneökningar och ökade skatter på bland annat mat ökat levnadskostnaderna väsentligt för förbundets medlemmar.

Konflikten kommer att fortsätta med tvådagarsstrejker under maj månad.

Om ingen överenskommelse nås har SGS annonserat generalstrejk från och med den 26 maj.v