Livs.se

2017-05-05 kl 14.45

Livs kongress stödjer Fastighets strejkvarsel

Livs kongress uttalar sitt fulla och enhälliga stöd till det strejkvarsel Fastighets lagt mot Almega. Striden som Fastighets tar handlar om själva kärnan i årets LO-samordning, som innehåller en låglönesatsning för dem med en månadslön under 24 000 kronor.

Denna solidariska fördelning måste gälla inom alla branscher. Inget förbund ska behöva försämra anställningsvillkor för att höja lönerna för de lägst avlönade.

Den låglönesatsning som industrins normering innebär och som har som mål att verka för mer jämställda löner måste gälla för samtliga LO-förbunds medlemmar. Något annat kan inte accepteras.

Malmö 2017-05-05

Livsmedelsarbetareförbundets kongress