Livs.se

2018-03-05 kl 17.08

Etableringsjobb – avsiktsförklaring mellan parterna och regeringen på plats

– Etableringsjobben är viktiga för att erbjuda de som står långt från arbetsmarknaden bra möjligheter att komma i jobb och samtidigt få relevant utbildning, säger Jolan Wennberg, Livs andre ordförande, med anledning av den avsiktsförklaring som idag presenterades av regeringen, LO, Unionen och arbetsgivarna.

– Den nya modellen med etableringsjobb ska garantera en inkomst i nivå med kollektivavtalens lägsta lön genom att arbetsgivaren betalar en del som lön och att staten går in med en individersättning, säger Jolan.

– Parternas initiativ som nu får stöd av regeringen visar återigen hur den svenska modellen levererar bra lösningar för att lösa arbetsmarknadens utmaningar. Det är viktigt både för att minska arbetslösheten och hantera matchningsproblematiken inom yrken där det finns arbetskraftsbrist, avslutar Jolan.

 

Kort om etableringsjobben

  • Lönen från arbetsgivaren och individersättningen i form av bidrag ska tillsammans motsvara en inkomst i nivå med kollektivavtalens lägsta lön. Med disponibel inkomst avses lön efter att skatten är dragen.
  • Nyanlända och långtidsarbetslösa kan erbjudas en visstidsanställning (etableringsjobb) på heltid som längst under två år. Etableringsjobben ska normalt leda till en ordinarie tillsvidareanställning inom 2 år.
  • Den som har ett etableringsjobb ska få relevant utbildning. I detta syfte byggs den yrkesinriktade vuxenutbildningen ut för de branscher som deltar.
  • Ambitionen är att systemet med etableringsjobb ska vara igång under andra halvåret 2019.

 

Läs mer:

Regeringens pressmeddelande

LOs pressmeddelande

Livs tidigare inlägg om etableringsjobb