Livs.se

2010-03-26 kl 13.10

Internationellt stöd för Livs

IUL, Internationella Livsmedelsarbetarunionen, har via sin generalsekreterare Ron Oswald uttryckt sitt stöd åt Livs i förhandlingssituationen.

Collective Bargaining situation
The IUF representing 12 million workers in the food chain around the world expresses its full support to Livsmedelsarbetareförbundet in its struggle for reasonable wages for its members and against the use of agency workers, which would undermine longstanding trade union rights.

We are shocked to learn that the Swedish Employers’ organization in the food sector, LI, is urging its members to use scab in case of a strike.

We therefore call upon the Swedish government to make sure that basic trade union rights as enshrined in ILO Conventions on Freedom of Association and Collective bargaining are fully respected in Sweden. The reputation of Swedish food producers will be seriously damaged in Sweden and abroad if the proposed measures of LI are implemented, Needless to say it will not only have an impact on workers’ rights but also on consumers rights to safe quality food.

In solidarity,
Ron Oswald 
General Secretary

Svensk översättning:

Situationen i avtalsförhandlingarna
IUL som representerar 12 miljoner anställda i livsmedelskedjan världen runt uttrycker sitt fulla stöd till Livsmedelsarbetareförbundet i deras kamp för rimliga löner för sina medlemmar och kampen mot otillbörligt användande av bemanningsföretag, vilket kan underminera fackliga rättigheter Vi är chockade över att höra att arbetsgivarorganisationen inom livsmedelssektorn, LI, uppmanar sina medlemmar att utnyttja strejkbrytare.

Vi uppmanar därför den svenska regeringen att se till att de grundläggande fackliga rättigheterna som finns i ILO konventionerna om ”Rätten att organisera” samt ”Rätten att förhandla kollektivt” efterföljs.

Sveriges rykte som livsmedelsproducenter kan skadas allvarligt både i Sverige och utomlands om LI:s uppmaning efterföljs. Självklart kommer detta inte bara att påverka de anställdas rättigheter utan också konsumenternas rätt till säkra kvalitets livsmedel.

Ron Oswald 
Generalsekretare för IUL