Livs.se

2017-10-20 kl 08.50

”Åter till arbetet” – nytt digitalt verktyg i arbetsmiljöarbetet

Nu finns ett nytt verktyg för alla skyddsombud och förhandlare som företräder medlemmar och ser till deras intressen i aktiva rehabiliteringsprocesser. Det är en sajt i form av en digital handbok som LO har tagit fram.  Sajten har direkt fokus på arbetsanpassning och rehabilitering ur ett fackligt perspektiv. Allt för att vi tillsammans ska kunna uppnå målet att ingen ska behöva lämna arbetslivet i förtid på grund av sjukdom eller skada.

Sajten ”Åter till arbetet” innehåller en digital handbok med:

FAQ – Vanliga frågor och svar
Bra att veta – en kunskapsbank med fakta och checklistor
AD-domar – viktiga domar i Arbetsdomstolen rörande återgång till arbete
Ordlista – reder ut och förklarar vanliga ord och begrepp

Hela sajten når du på:

www.lo.se/start/ater_till_arbetet