Livs.se

2010-03-12 kl 13.00

Nytt avtalsförslag – förhandlingsdelegationen inkallad

Livsmedelsarbetareförbundet väntas i morgon, lördagen den 13/3, få en ny hemställan från de opartiska ordförandena. Därför kallas förbundets förhandlingsdelegation in till söndag morgon.