Livs.se

2019-11-25 kl 07.59

Utökad demokrati är viktigt för fackföreningsrörelsen i Hongkong

Som ett led i det projekt som Livs deltar i, tillsammans med IF Metall och LO, besökte Eva Guovelin, förbundsordförande och Jolan Wennberg, andre ordförande Hong Kong confederation of trade unions, HKCTU. HKCTU är den enda fria fackföreningen i Kina. uppdaterad

En utökad demokrati är viktigt för fackföreningsrörelsen i Hong Kong. När det gäller demokratiska fri- och rättigheter har Hongkong på flera sätt ett starkare skydd än Fastlandskina, men det finns begränsningar. Bara delar av parlamentet utses genom val. Andra utses indirekt av bland annat näringslivet. 

Oreglerade arbetsvillkor

Det påverkar villkoren för arbetarna. Det finns ingen reglering av arbetstiden i lag och mindre än 1 procent av löntagarna täcks av kollektivavtal. Veckoarbetstiden är i genomsnitt 55 timmar, men många jobbar upp till 72 timmar i veckan.

Att rekrytera fler medlemmar är den viktigaste uppgiften. Inom de sektorer som är organiserade är villkoren mycket bättre.
Förbunden inom HKCTU har cirka 190 000 medlemmar, det motsvarar cirka 5 procent av arbetskraften. Livs har under lång tid stött HKCTUs arbete och IUL, det globala facket för livsmedelsarbetare, var med när HKCTU bildades 1990.

”Ett land två system”

När den tidigare brittiska kolonin Hongkong överlämnades till Kina 1997 skedde det med principen ”ett land två system”. Hongkong skulle få behålla en hög grad av självstyre under 50 år. Men den kinesiska regeringen har flyttat fram sina positioner och la tidigare i år fram ett lagförslag om att misstänkta brottslingar ska kunna utlämnas till Kina.

Det har lett till omfattande protester och demonstrationer. Över två miljoner av Hongkong invånare har demonstrerat på gatorna mot lagförslaget och för demokrati. Polisen har slagit tillbaka med våld och genom arresteringar.

I augusti uttalade Livs sitt stöd för arbetarna och demokratirörelsen i Hongkong. Livs står också bakom ett uttalande om Hongkong som Nordiska unionen antog i september.