Livs.se

2008-07-10 kl 09.46

Nya lagar från den 1 juli

Vid halvårsskiftet trädde en rad lagar och förordningar i kraft. Största förändringen på arbetsmarknaden är de nya reglerna för rehabilitering, liksom vårdnadsbidraget och jämställdhetsbonusen.

Sjukförsäkring

Sjukpenningen tidsbegränsas till ett år. En rehabiliteringskedja införs, med olika tidsgränser när prövningen av arbetsförmågan förändras. Efter 90 dagar betalas sjukpenning bara ut om den sjuke inte kan utföra något som helst arbete hos sin arbetsgivare. Efter ytterligare 90 dagar ska Försäkringskassan bedöma om den sjukskrivna klarar något jobb någon annanstans.

Vårdnadsbidrag

Det är upp till varje kommun att bestämma om de vill införa det kommunala vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget är maximalt 3 000 kronor per barn och månad och är skattefritt.

Jämställdhetsbonus

Jämställdhetsbonusen ska bli en morot för föräldrarna att stanna hemma lika länge med sina barn. Maxbeloppet är 3 000 kronor i månaden och 13 500 kronor sammanlagt. Det gäller föräldrar till barn födda efter den 30 juni 2008.

Intyg för vård av barn

Från och med nu måste den som är hemma med sjukt barn lämna ett intyg om barnets frånvaro från barnomsorgen för att få rätt till tillfällig föräldrapenning. Försäkringskassan skickar ”Intyg om ett barns frånvaro” till den som begärt tillfällig föräldrapenning.

Ny kemikalielagstiftning

Reach, EU:s kemikalielagstiftning trädde i huvudsak i kraft den 1 juli 2008. Reach syftar bland annat till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå, särskilt för arbetstagare.

Tandvårdscheckar

Tandvårdscheckar är ett nytt inslag i tandvårdsreformen. Checken innebär ett stöd på 300 kronor vartannat år för alla mellan 30 och 79 år. Staten står dessutom för 50 procent av en patients tandvårdskostnader mellan 3 000 och 15 000 kronor, och för 85 procent av kostnaderna därutöver.

Överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut hos länsrätten

Alla Arbetsmiljöverkets beslut som överklagas går till länsrätten. För att föra frågan vidare till kammarrätten krävs prövningstillstånd. I dag överklagas en del beslut till regeringen.