Livs.se

2024-05-15 kl 15.33

Allvarlig arbetsplatsolycka

En arbetsplatsolycka har inträffat på Gunnar Dafgård AB i Källby. Efter att en gasutveckling spridits till en närliggande avdelning så har totalt sju livsmedelsarbetare fått föras till sjukhuset pga. andningsproblematik.


– Det är alltid en stor tragedi när någon skadas i arbetet, säger Ken Clignéz, branschansvarig ombudsman. Tyvärr finns det många riskfyllda arbeten i vår bransch och det ställer extra stora krav på arbetsgivarna. Arbetsmiljöfrågorna är och måste vara högt prioriterade. Vad vi vet är de drabbade lindrigt skadade, men är kvar på sjukhuset för observation.

Olyckan inträffade under tidig morgon den 15 maj. Företaget, Livsklubben och Livs lokalombudsman har agerat snabbt för att ta hand om de drabbade och krisstöd har satts in. Företaget och Livs kommer att tillsammans med berörda myndigheter utreda olyckan och se över säkerhet samt rutiner.